Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület - VásárosnaménySzatmár-Szatmár Szilvaút

A Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület és a romániai Szatmár Megyei Agrár, Kereskedelmi és Iparkamara partnereként a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül Szilvaturizmus – A szilva, mint összekötő kapocs a szatmári vidék turisztikai fejlesztésében címmel közös projektet valósít meg. A projekt célja a térségben rejlő turisztikai potenciál minél nagyobb mértékű kiaknázásának elősegítése, közösségi marketingtevékenység folytatása a szilva, mint közös motívum segítségével. A projekt teljes összköltsége 212 116 EUR, a megvalósítás 2009. december 01.-én kezdődött és 2011. július 31-én fejeződött be.
 

A projekt forrásmegoszlása (EUR)
 
A projekt megvalósításában résztvevő partnerek
Vissza nem térítendő támogatás (Európai Uniós forrás és nemzeti társfinanszírozás együtt)
Projektpartnerek egyéni hozzájárulása („önerő”)
Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend 
(vezető partner)
103 852
5 466
Szatmár Megyei Agrár, Kereskedelmi és Iparkamara
56 642
1 156
Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület
42 750
2 250
Összesen
203 244
8 872

A projekt keretében került sor Magyarországon a „Szatmári szilva háza” és tájjellegű fajtagyűjtemény létrehozására, Romániában pedig Szatmári szilva bemutatóhely került kialakításra. A bemutatóhelyek kialakítása mellett egy termékfejlesztési folyamat során elkészült a Szatmár-Szatmár Szilvaút tematikus turisztikai útvonal, mint önálló termék programja, koncepciója, illetve közös marketingtevékenység került megvalósításra megvalósításra.
A Szilva Út Egyesület a programalkotásban, illetve a közös marketingtevékenység során rendezvények szervezésében-lebonyolításában, szakmai tanulmányutak lebonyolításában, invitatív turisztikai kiadványok és bemutatófilm készítésében vállalt vezető szerepet, valamint jelen oldal is a projekt keretében került kibővítésre online turisztikai adatbankkal, a Szatmár-Szatmár Szilvautat bemutató aloldallal, és a projekt során megvalósult fejlesztésnek köszönhetően a magyar mellett már román nyelven is elérhető.
 


Letölthető dokumentumok:

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.

A Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület alapszabálya >>

Közhasznúsági jelentés 2009 >>
 

Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület
4800 Vásárosnamény, Búzakalász út 2.
Telefon: 06 70 387-7872
 

"A honlap az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Támogatásával valósult meg."


 


Az egyesületről

Az egyesület a 2000-es évek közepén alakított ki kapcsolatot a romániai Szatmár Megyei Agrár, Kereskedelmi és Iparkamarájával, ahol megfogalmazódott az az együttes igény, hogy a „szilvaút” mint turisztikai termék, mint tematikus út továbbfejlesztésre kerüljön és a határmentiségre alapozva Szatmár-Szatmár Szilvaút kerüljön kialakításra.

A romániai Szatmár megyét és a magyarországi szatmár-beregi tájegységet egyaránt változatos turisztikai potenciál jellemez, számos gyönyörű gyaloglásra, pihenésre alkalmas tájaik, kulturális és történelmi értékeik különleges vonzerővel bírnak a határmenti térségbe érkező turisták számára.

A Szatmár-Szatmár Szilvaút kidolgozása érdekében a Kamara és a Szilva Út Egyesület egy üttműködött a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesülettel. A közös termékfejlesztési program keretében készült el a Szatmár-Szatmár Szilvaút, mint tematikus túraútvonal, önálló turisztikai termék. 

A román és magyar partnerek együttműködésnek köszönhetően a Szatmár-Szatmár Szilvaút tartalmas kikapcsolódást biztosít azon új és régi érdeklődők, vendégek, turisták számára, akik felkeresik ezt a határmenti térséget és személyesen is megismerkednek a szép és érdekes helyekkel, megismerik a tájegységek hagyományait és - a szilvához is kötődő - tájtermékeit, s mindezt egy határon átnyúló, szép és változatos tájakon vezető útvonalon haladva tehetik.
 
 
Két ország, egy cél, közös siker! www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Copyright:  minden jog fenntartva            Design:  Pozytron